關閉
故宮南院

故宮南院

故宮南院

w_011-A11002-A5-26
w_09-2-A11002-A5-30
w_012-A11002-A5-31
w_014-A11002-A5-28
w_013-A11002-A5-20-r
w_A11002-A6-43
w_03-A11002-A6-41-r
w_04-A11002-A6-39
w_05-A11002-A6-07-r
w_06-A11002-A6-09
w_A11002-A6-06
w_06-A11002-C7-07
w_A11002-A5-06-r1
w_A11002-A6-36
w_08-A11002-7
w_A11002-A6-05
w_A11002-A2-25_KC-r
w_A11002-A6-28-r
w_A11002-A2-27
w_07-A11002-A6-48
w_03-2-A11002-A6-29-r
w_A11002-A6-30
w_08-A11002-A6-37
w_04-A11002-A6-01-r
w_A11002-A6-38-r
w_A11002-A6-02
w_A11002-A6-47-r
w_05-A11002-A6-42
w_02-A11002-A3-20-r
 • 案址

  臺灣 嘉義

 • 業主

  國立故宮博物院

 • 類別

  文化

 • 總樓板面積(約)

  38,332 ㎡

 • 完工時間

  2015

 • 設計年份

  2011

m_011-A11002-A5-26
m_011-A11002-A5-26
m_09-2-A11002-A5-30
m_09-2-A11002-A5-30
m_012-A11002-A5-31
m_012-A11002-A5-31
m_014-A11002-A5-28
m_014-A11002-A5-28
m_013-A11002-A5-20-r
m_013-A11002-A5-20-r
m_A11002-A6-43
m_A11002-A6-43
m_03-A11002-A6-41-r
m_03-A11002-A6-41-r
m_04-A11002-A6-39
m_04-A11002-A6-39
m_05-A11002-A6-07-r
m_05-A11002-A6-07-r
m_06-A11002-A6-09
m_06-A11002-A6-09
m_A11002-A6-06
m_A11002-A6-06
m_06-A11002-C7-07
m_06-A11002-C7-07
m_A11002-A5-06-r1
m_A11002-A5-06-r1
m_A11002-A6-36
m_A11002-A6-36
m_08-A11002-7
m_08-A11002-7
m_A11002-A6-05
m_A11002-A6-05
m_A11002-A2-25_KC-r
m_A11002-A2-25_KC-r
m_A11002-A6-28-r
m_A11002-A6-28-r
m_A11002-A2-27
m_A11002-A2-27
m_07-A11002-A6-48
m_07-A11002-A6-48
m_03-2-A11002-A6-29-r
m_03-2-A11002-A6-29-r
m_A11002-A6-30
m_A11002-A6-30
m_08-A11002-A6-37
m_08-A11002-A6-37
m_04-A11002-A6-01-r
m_04-A11002-A6-01-r
m_A11002-A6-38-r
m_A11002-A6-38-r
m_A11002-A6-02
m_A11002-A6-02
m_A11002-A6-47-r
m_A11002-A6-47-r
m_05-A11002-A6-42
m_05-A11002-A6-42
m_02-A11002-A3-20-r
m_02-A11002-A3-20-r
藉由代表中國書法中濃墨、飛白、渲染三種筆法,此博物館建築由三座流線型量體交織而成,在嘉南平原一片綠色的蔗田與稻田之中,顯現出墨黑色行雲流水般的流動造型。這三個各具特色的造型具有不同的功能:由於典藏品對自然光相當敏感,因此實量體(源自濃墨)主要為典藏與展示空間;玻璃與鋼柱所形塑的虛量體(源自飛白)中,則為大廳、餐飲、圖書館、辦公室等空間;而第三筆劃的渲染穿越過前兩個交織的造型,將所有的空間聯繫起來。
 
參觀者抵達博物館正門時,會從湖的對岸看見這座主體建築。走過整體設計的弧形的步道橋,從虛量體下方進入一個種滿竹子的寧靜中庭,參觀者在此準備進入館內參觀。進入大廳後,碩大的帷幕玻璃將東側優美的湖景盡收眼底。一座寬廣的樓梯引領參觀者緩步而上,抵達虛、實量體交會處之導覽空間,一系列的精美展示由此開始。
 
實量體建築的外觀由36,000多片鑄鋁圓盤外掛於弧型牆面所構成,以現代數碼化的設計呈現古老銅器上的龍紋及雲紋。當陽光移動時,經由圓盤的反射,“在雲中移動的龍”會在此獨特設計的弧形立面上呈現出來。
關閉
故宮南院